Inventering av vallokaler

Ylva Bjelle är en av de experter på tillgänglighet som anlitats av Myndigheten för delaktighet (MFD) för att inventera vallokaler.

Förtidsröstningen inför valet 9 september öppnade 22 augusti. Just nu undersöker drygt 20 tillgänglighetskonsulter runt om i Sverige om röstningslokalerna är tillgängliga för alla. Ylva Bjelle har hittills inventerat tre bibliotek och förröstningslokalen i kommunhuset i Järfälla.

- Den som behöver åka färdtjänst eller parkera nära får nog svårt att förtidsrösta i just min kommun. Ingen av de lokaler jag besökt gick prickfri genom testet, säger Ylva Bjelle.

För att undersöka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning används MFD:s checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler. Förutom framkomlighet undersöks också om hänsyn tagits till akustik, kognition, allergi, synnedsättning och säkra utrymningsvägar vid brand.

 - Jag är glad för mina kollegor i Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet. Tillsammans har vi en bred kompetens kring tillgänglighet vid olika behov runt om i hela landet. Läs gärna hur media uppmärksammat mina kollegor på vår gemensamma Facebooksida

- I maj 2019 är det EU-val. Då hoppas jag att alla vallokaler är tillgängliga för alla.

Förtidsrösning i Jakobsbergs bibliotek 
Här förtidsröstar Margaretha Odelmark från Viksjö på biblioteket i Jakobsberg. Om hon valt att bege sig till biblioteket i Kalhäll hade det varit betydligt mindre svängrum. 

Förtidsrösning i Kalhälls bibliotek

Myndigheten för delaktighet har nu presenterat en sammanställning av de 191 inventeringar som gjorts över landet. Här kan du läsa resultatet. 

Additional information