Tillgänglighet

Ylva Bjelles kunskaper om tillgänglighet är validerade av Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet, där hon också var ordförande 2017-2023.

Valideringen kallas för tillgänglighetsnyckeln. Den innebär att Ylva har kunskap om tillgänglighet inom flera olika områden; både lokaler, kommunikation, webb och i organisationers verksamhet. Tillgänglighetsnyckeln bygger på innehållet i "Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren", som Myndigheten för delaktighet gav ut 2015.

Logotyp Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet

Inför valet 9/9-2018 var Ylva Bjelle en av drygt 20 konsulter som inventerade tillgängligheten i röstningslokaler runt om i Sverige åt Myndigheten för delaktighet. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning prioriteras högt på många ställen.

  • FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gäller i Sverige sedan januari 2009. 
  • EU har krav på tillgänglighet för att projekt ska få pengar från Europeiska Socialfonden. 
  • Enligt Språklagen ska den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. 

Ändå tycker många att det går för långsamt.

Är Din information tillgänglig? Går den att ta fram i alternativa format, så som lättläst svenska, punktskrift eller Daisy-format? Använder Din organisation klarspråk, eller behöver du hjälp att göra byråkratin begriplig? Bjelle Media kan göra en översyn av befintlig information samt erbjuda förbättringar.

Lättlästa texter är en specialitet. 25 procent av Sveriges befolkning kan inte läsa en artikel i en dagstidning och sedan berätta vad de läst. De behöver artiklar på lättläst svenska och lättläst samhällsinformation. Det kan Bjelle Media ta fram.

Löpande hålls utbildning i dessa frågor. 

Bild från ett föredrag hos Svenska Daysikonsortiet 2019 då Ylva Bjelle talade om lättläst som en demokratifråga. Se seminariet här.

Enligt Språklagen ska den offentliga svenskan vara vårdad, enkel och begriplig. Vad innebär det? Hur skriver man klarspråk och begriplig text? Ylva håller löpande utbildning i dessa frågor.

Vill du förbättra tillgängligheten kan jag ge flera förslag. I fem år arbetade jag som kommunikatör på Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning i ett stort EU-projekt om tillgänglighet i arbetslivet "Processtöd Tillgänglighet". Jag har också haft längre konsultuppdrag på MFD, Myndigheten för delaktighet 2015-2016.

Bjelle Media har tagit fram utbildningsmaterial kring tillgänglig information, kommunikation och bemötande åt ABF:s förbundskansli. Läs mer om det här.

Additional information