SOU på lättläst svenska

Vill du läsa en Statlig offentlig Utredning på lättläst svenska? Ylva Bjelle har skrivit flera sammanfattningar till SOU på lättläst:
  1. Nästa steg - ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer, SOU 2022:41 (länk till lättläst).
  2. Kommuner mot brott - betänkande av utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar, SOU 2021:49 (lättläst sid 21-27).
  3. Boende på (o)lika villkor - merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, SOU 2021:14 (lättläst sid 17-21)
  4. God och nära vård, Rätt stöd till psykisk hälsa, SOU 2021:6 (lättläst bilaga långt ner i högra spalten)
  5. Barnkonventionsutredningen, Barnkonventionen och svensk rätt, SOU 2020:63 (lättläst sid 61-70)
  6. God och nära vård, en reform för ett hållbart hälsa- och sjukvårdssystem SOU 2020:19 (lättläst bilaga här)
  7. Översyn av yrket personlig assistent SOU 2020:1 (lättläst sid 25-33)
  8. Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU 2019:23 (lättläst sid 25-32) 
  9. Mottagandeutredningen SOU 2018:22 (lättläst sid 29-34) 
  10. Hjälpmedelsutredningen SOU 2017:43 (lättläst sid 31-43) 
Behöver du förklara något krångligt på ett lättläst språk. Hör av dig!
 
Under fliken Lättläst i toppmenyn uppe till höger, kan du läsa mer om hur jag arbetar med lättläst.
 
Bokomslaget på Hjälpmedelsutredningen
Foto på bokomslaget av Hjälpmedelsutredningen SOU 2017:43. Den omfattar drygt 600 sidor, så visst är det fiffigt med en lättläst sammanfattning? Blir du väldigt intresserad av någon del, är det ju bara att slå upp det kapitlet och lusläsa allt.

Additional information